tel.: 035 / 6426 263
e-mail:

Vodovod

  • montáž vonkajšieho a vnútorného vodovodu
  • rozvody vody
  • montáž vodovodnej prípojky
  • vodomerné šachty
  • montáž stupačiek
  • montáž čerpadiel na vodu a kúrenie
  • montáž ohrievačov vody – elektrické, plynové, prietokové
  • montáž protipožiarnych zariadení