tel.: 035 / 6426 263
e-mail:

Naše služby

Plyn

Montáž plynovodov a plynových prípojok,
revízia plynu...

Ústredné kúrenie

Rozvody ústredné kúrenia, inštalačný systém Rehau Rautitan, montáž vykurovacích telies ...

Vodovod

montáž vonkajšieho a vnútorného vodovodu, rozvody vody, montáž vodovodnej prípojky ...

Kanalizácia

montáž vonkajších a vnútorných kanalizácií, kanalizačné prípojky ...

Zariaďovacie predmety

Dodávka a montáž sanitárnej keramiky ...